MENU

python 输出斐波那契数列

• January 23, 2021 • Read: 74 • Python,源码

题目描述

求菲波拉契数列前二十项A0,A1,A2,……,A20
注:
A0=0
A1=1
A2=A0+A1
A3=A1+A2
……
An+1=An-2+An

a=0
b=1
print("斐波拉契数列前二十项为:",a)
for i in range(20):
  c=a
  a=b
  b=c+b
  print(a)
您的大名:
万水千山总是情,给个打赏行不行。 打赏
广告
- - - The END - - -
 • 版权所有:本文版权归Get-林林小窝 所有,转载请注明出处!除特殊注明外(如有侵权,请联系 gxggxl@qq.com ),本站原创内容均采用 署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-NC-SA 4.0) 进行许可
 • Archives QR Code
  QR Code for this page
  Tipping QR Code