MENU

QQ头像API

• December 3, 2018 • Read: 1748 • 日常

获取QQ头像,头像大小为640*640

https://api.gxusb.com/qq/?s=640&qq=1584816964

参数

 • qq 必须,为QQ号码
 • s 必须

使用方法

请在等于号后面填QQ号码

https://api.gxusb.com/qq/?s=640&qq=
<img src="https://api.gxusb.com/qq/?s=640&qq=">

腾讯QQ官方头像API

http://q2.qlogo.cn/headimg_dl?dst_uin=QQ号&spec=100
http://q1.qlogo.cn/g?b=qq&s=140&nk=

大小参数spec/s

目前只知道这些头像图片大小参数

头像大小参数1参数2
40*40401
40*40402
100*1001003
140*1401404
640*6406405
您的大名:
万水千山总是情,给个打赏行不行。 打赏
广告
- - - The END - - -
 • 文章标题:QQ头像API
 • 文章链接:https://gxusb.com/archives/api-qqtx.html
 • 版权所有:本文版权归Get-林林小窝 所有,转载请注明出处!除特殊注明外(如有侵权,请联系 gxggxl@qq.com ),本站原创内容均采用 署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-NC-SA 4.0) 进行许可
 • Last Modified: October 15, 2020
  Archives QR Code
  QR Code for this page
  Tipping QR Code